30/11/2013

Ceredigion and Carmarthenshire bus services restored with local operators


Cyngor Sir
NEWYDDION 
NEWS
CEREDIGION
County Council
SICRHAU GWASANAETHAU BWS CEREDIGION A SIR GÂR
CEREDIGION AND CARMARTHENSHIRE BUS SERVICES RESTORED
Datganiad ar y cyd gan Gyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Gâr.

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Gâr yn falch o gyhoeddi, yn sgil penderfyniad Arriva i ddileu’r gwasanaeth 20 rhwng Aberystwyth a Chaerdydd, y gwasanaethau 40 a 40C rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin a’r gwasanaeth 50 rhwng Aberystwyth, Ceinewydd a Synod Inn, ein bod wedi dyfarnu contractau i Lewis Coaches o Lanrhystud, First Cymru a’r Brodyr Richards i ddarparu gwasanaethau yn eu lle hyd at ddiwedd Mehefin 2014. Mae’r ddau Gyngor yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru a’r Gweinidog Trafnidiaeth am gyfrannu’r arian sydd wedi ein galluogi i roi’r trefniadau hyn ar waith. Byddant yn awr yn edrych ymlaen at gydweithio â Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu gwasanaeth Traws Cymru a fydd yn cadw’r bysus ar y ffyrdd ac efallai’n cyflwyno rhagor ohonynt ar ôl mis Mehefin nesaf.

Meddai’r Cynghorydd Alun Williams, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Drafnidiaeth:

“Mae wedi bod yn gyfnod anodd i ddefnyddwyr y gwasanaethau bws yng Ngheredigion a Sir Gâr, ar ôl i Arriva gyhoeddi eu bod yn tynnu allan o’r ddwy sir. Ar ôl trafodaethau dwys, rwy’n eithriadol o falch o fedru cyhoeddi y gallwn ddal i ddarparu’r gwasanaethau 40, 40C a 50. Bydd y gwasanaeth 40/40C rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin yn debyg iawn i’r hyn sydd eisoes ar gael, ond mae’n rhoi pleser arbennig i ni fedru cyhoeddi y bydd y gwasanaeth 50 rhwng Aberystwyth ac Aberteifi yn un llawer gwell, ac ni fydd angen mwyach i bobl gyfnewid bysus yn Synod Inn. Rydym hefyd wedi sicrhau y bydd modd defnyddio tocynnau’r gwahanol gwmnïau ar bob bws 40, 40C a 50.

“Fe wnaethom ddewis gweithio mewn cydweithrediad â’r gwasanaeth 701 i Gaerdydd, yn hytrach na chystadlu ag ef, a dylai pob gwasanaeth elwa ar hynny.

“Mae pobl oedd yn arfer mynd ar y bws 20 i Gaerdydd yn awr yn medru defnyddio’r 701, neu fynd ar y 40 neu’r 40C i ddal y trên yng Nghaerfyrddin. Bydd y gwasanaeth 701 hefyd yn cludo teithwyr ar ddydd Sul.

“Rwy’n arbennig o ddiolchgar i’r holl gwmnïau lleol a gyflwynodd dendrau ar gyfer y gwasanaethau hyn, i swyddogion y ddau Gyngor sydd wedi bod wrthi mor ddiwyd yn y cefndir, ac i Lywodraeth Cymru am y cymorth ariannol.”

Diweddariad: amserlenni bws newydd ar gael yma
Joint statement by Ceredigion County Council and Carmarthenshire County Council.

Ceredigion County Council and Carmarthenshire County Council are very pleased to announce that, following Arriva's decision to terminate the 20 service between Aberystwyth and Cardiff, the 40 and 40C services between Aberystwyth and Carmarthen and the 50 service between Aberystwyth and Synod Inn, via New Quay, that contracts have been awarded to Lewis Coaches (Llanrhystud), First Cymru and Richards Brothers to provide replacement services until the end of June 2014. Both authorities are grateful to the Welsh Government and the Minister for Transport for their financial contribution to enable these arrangements to be put in place. We hope to be working with the Welsh Government to develop a Traws Cymru service which will further develop and solidify these routes beyond June.

Councillor Alun Williams, Ceredigion County Council Cabinet Member for Transport, said:

“This has been a difficult time for the bus service users in Ceredigion and Carmarthenshire following the announcement of the Arriva pull-out. After a period of intense negotiation, I am delighted that we can announce replacement services on the 40, 40C and 50 routes. Whilst the 40/40C service between Aberystwyth and Carmarthen will be very similar to the current service, I am particularly pleased to announce that the 50 route between Aberystwyth and Cardigan will now be a greatly enhanced through-service that will avoid the need to change in Synod Inn. We have also negotiated through-ticketing between the different companies operating the 40, 40C and 50 services.

“We have taken the opportunity to work in co-operation with the existing 701 service to Cardiff rather than in competition and all services should benefit as a result.

“The 20 service is currently being covered by the 701 service or by using the 40 and 40C services and connecting to the rail service at Carmarthen. Sunday services will be provided by the 701. 

“I am very grateful to all the local companies who tendered for the routes, to the Council officers who have been working very hard behind the scenes and to the Welsh Government for its financial assistance.”


Update: New bus timetables 

available here

5 comments:

 1. Very good news. Any idea when the new timetables will be available please?

  ReplyDelete
 2. Should be available by the end of this week. I'll post an update as soon as they are.

  ReplyDelete
 3. Again I agree very good news. Especially in terms of the enhancements to the 50 service. As someone who is disabled and would like to visit Cardigan again the loss of the change, which was impossible for me to manage, I am very pleased with this news! Well done to all involved in getting them to continue, including you.

  ReplyDelete
  Replies
  1. It certainly sounds like good news...

   We're still awaiting the timetable, but going by the Christmas & New Year service poster on Richards Bros' buses it looks like the devil will be in the details. It won't be good news for TrawsCymru I fear.

   Delete
 4. The timetables have now appeared online and confirmed my fears. The service is largely improved for local journeys, with Cardigan - New Quay trips being the main improvement.

  However, as part of a national strategic long-distance bus network it is a catastrophe. While all services from Aberystwyth to Cardigan will apparently now be known as X50, regardless of routing, the current X50 service (the TrawsCambria direct service) has suffered massive cuts. Currently there are three northbound and four southbound through services, plus another 4 each way between Aberaeron and Cardigan only. Following the timetable change this will be reduced to one bus each way (southbound in the morning, northbound in the evening), everything else will be routed via New Quay (some via Aberporth too), adding 17 to 30 minutes to journey times. That's hardly going to make the service attractive to long-distance fare-paying passengers.

  If they can't afford to provide (but scrapping the Cardiff Airport Express, which is a waste of TrawsCymru resources, would save plenty of money to fund this) both the local service and the express then they should stand up and admit this, and appologise for being unable to provide a TrawsCambria/TrawsCymru express service. And don't try to pretend the new service is intended for long-distance travel by branding it as TrawsCymru. That would just make the brand into a joke which stands for taking the longest route between two points.

  The timings of the new X50 service don't look great for commuting to/from Aberystwyth either, particularly if you work/study up at the university rather than in the town centre, with buses departing at 10 past the hour (the current 18:15 X50 service can just about be reached from the university's 6pm finish time).

  ReplyDelete